Estudien els efectes beneficiosos de la proteïna Gelsolina per evitar les complicacions pulmonars derivades de la Covid-19

L'assaig busca comprovar els possibles efectes de restituir els nivells de la proteïna Gelsolina per millorar la resposta a les infeccions com la de la Covid-19. La Gelsolina és una proteïna present al cos humà que, de manera natural, participa en el control de la reacció inflamatòria. Es coneix com el "regulador mestre de la inflamació". Té, per tant, capacitat de regular la resposta inflamatòria hiperactiva, moltes vegades responsable de provocar danys pulmonars i la mort en pacients amb covid-19. Estudis recents demostren la capacitat d'aquesta proteïna per  tractar infeccions, fins i tot aquelles resistents als antibiòtics.

Els investigadors de Reus ja havien estudiat el comportament d'aquesta proteïna en altres pacients per analitzar la seva resposta a malalties autoimmunes. Davant dels bons resultats obtinguts fins llavors, es van posar en contacte amb els investigadors americans de la biotecnològica BioAegis implicats en estudis similars i amb qui van decidir dissenyar aquest estudi. L'assaig es un Fase II, aleatoritzat, a doble cec, és a dir, ni els pacients ni els investigadors saben qui pertany al grup de control i qui al grup experimental. Es du a terme principalment amb pacients de l'Hospital Sant Joan de Reus, des d'on es coordina el treball, tot i que recentment se n'han incorporat de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan.

La recerca per avaluar l'eficàcia de la  Gelsolina en pacients hospitalitzats per covid-19 la lideren la investigadora Sandra Parra i l'investigador Antoni Castro, amb la participació actual també dels doctors Teresa Auguet i Miguel Angel López Dupla, i actualment es troba en una fase avançada de reclutament. Una vegada acabi aquesta fase, si els resultats són els esperats, es dissenyarà el corresponent estudi Fase III amb gran volum de pacients amb diferents tipus de pneumonia. Al final es pretén arribar a obtenir  tenir un tractament que es pugui administrar als pacients amb covid-19 en un primer estadi de la malaltia o que tinguin altres pneumonies per evitar les complicacions pulmonars que tant negativament afecten el pronòstic de la malaltia.

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Congressos

COMUNITAT de Transferència CERCA #04

Conferències, Congressos, Convenció

Health Revolution Congress