Estudi de la malaltia del fetge gras no alcohòlic, millorar el coneixement i trobar noves dianes terapèutiques i la cerca de biomarcadors diagnòstics no invasius

El grup de recerca en malalties metabòliques associades a la insulin-resistència (GEMMAIR) reconegut com a consolidat, treballa a l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), en col·laboració amb el Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR).

GEMMAIR està format per un equip multidisciplinari de metges, investigadors i tècnics de laboratori, amb  una llarga trajectòria de més de 10 anys en l'estudi de la fisiopatologia de l'obesitat i malalties associades. Inicialment, el grup va treballar centrat en l'estudi de l'obesitat i l'estat inflamatori subjacent.

Una de les línies d'investigació treballa en relació amb la millora de les comorbiditats de l'obesitat després de la cirurgia bariàtrica. El grup també ha estudiat malalties associades a l'obesitat i insulin-resistència, com la malaltia arterioscleròtica, mitjançant estudis proteòmics i metabolòmics en col·laboració amb el Centre de Ciències Òmiques (COS) de Reus.

En els darrers anys, la línia de recerca que el grup ha desenvolupat més profundament és l'estudi de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (MFGNA), una malaltia hepàtica que té com principals factors de risc l'obesitat, la diabetis i la síndrome metabòlica. Sobretot, al grup li ha preocupat el millorar el coneixement de la fisiopatologia de la malaltia, amb la intenció de trobar noves dianes terapèutiques, així com la cerca de biomarcadors diagnòstics no invasius. Tots aquests estudis s'han pogut portar a terme gràcies al finançament obtingut per diferents projectes nacionals competitius (Institut de Salut Carlos III).  

En aquesta línia el grup ha publicat articles en revistes internacionals d'alta especialització científica com International la Journal of Obesity,  International Journal of Molecular Sciences i Obesity (Silver Spring, Md.).

Actualment, a part d'aprofundir en el coneixement de la MFGNA, el grup està involucrat en un projecte d'investigació de la COVID-19 juntament amb altres grups de recerca de l'IISPV, i pretén analitzar la relació entre les malalties metabòliques i la infecció per SARS-CoV-2.

Referències bibliogràfiques:

Aragonès G, Colom-Pellicer M, Aguilar C, Guiu-Jurado E, Martínez S, Sabench F, Antonio Porras J, Riesco D, Del Castillo D, Richart C, Auguet T. Circulating microbiota-derived metabolites: a "liquid biopsy? Int J Obes (Lond). 2020 Apr;44(4):875-885. doi: 10.1038/s41366-019-0430-0.

Auguet T, Bertran L, Binetti J, Aguilar C, Martínez S, Sabench F, Lopez-Dupla JM, Porras JA, Riesco D, Del Castillo D, Richart C. Relationship between IL-8 Circulating Levels and TLR2 Hepatic Expression in Women with Morbid Obesity and Nonalcoholic Steatohepatitis. Int J Mol Sci. 2020 Jun 11;21(11):4189. doi: 10.3390/ijms21114189.

Auguet T, Bertran L, Binetti J, Aguilar C, Martínez S, Guiu-Jurado E, Sabench F, Adalid L, Porras JA, Riesco D, Del Castillo D, Richart C. Hepatocyte Notch Signaling Deregulation Related to Lipid Metabolism in Women with Obesity and Nonalcoholic Fatty Liver. Obesity (Silver Spring). 2020 Jul 13. doi: 10.1002/oby.22873.

Intestinal Dysbiosis and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease.

Autors: Teresa Auguet, Laia Bertran i Jessica Binetti

INTECHOPEN LIMITED, Registered in England and Wales No. 11086078 (Open access book). DOI: 10.5772/intechopen.92972

INFORMACIO IMPORTANT