Es consituteix el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya – CoDiNuCat

INFORMACIO IMPORTANT