Els nivells de succinat en sang prediuen la remissió de la diabetis tipus 2 després de cirurgia bariàtrica en persones obeses

La investigació de biomarcadors que permetin predir l'evolució d'una malaltia o d'una teràpia, com la cirurgia bariàtrica en la diabetis tipus 2, és clau per definir una adequada estratègia en el tractament dels pacients. En aquesta línia, investigadors del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), de l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV), de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23) han demostrat per primera vegada que els nivells de succinat en sang prediuen la remissió de la diabetis tipus 2 en pacients obesos després de la cirurgia.
El treball, publicat a la prestigiosa revista Diabetis Care, ha estat liderat per Joan Josep Vendrell i Sonia Fernández-Veledo -del grup DIAMET de l'IISPV- vinculat a CIBERDEM. "Hem estudiat com la molècula" succinat "influeix en la resposta a la cirurgia en els pacients amb obesitat i diabetis tipus 2 i hem aconseguit obtenir un algoritme de resposta a la cirurgia que aporta una eina senzilla i precisa per poder saber amb fiabilitat quin pacient es va a beneficiar més de la cirurgia per controlar la seva diabetis "expliquen els investigadors de l'estudi, que ha comptat amb la col·laboració de centres sanitaris de Barcelona, Lleida, Girona i Navarra. El treball és així mateix la base d'una sol·licitud de patent europea.
Per a les persones amb obesitat severa, la cirurgia bariàtrica és l'estratègia més efectiva per a la pèrdua de pes, a més de millorar les comorbiditats associades, com ara la diabetis tipus 2 i la malaltia cardiovascular i reduir la mortalitat global d'aquests pacients. En l'actualitat, la cirurgia més utilitzada és la reducció gàstrica deixant un maneguet d'estómac, seguida del bypass gàstric en Y de Roux, una tècnica més agressiva i de major dificultat.
En pacients amb obesitat associada a diabetis mellitus tipus 2, els beneficis de la cirurgia cada vegada són més clars i molts estudis apunten a una reducció eficaç de la glucosa després de la cirurgia, encara que, en un percentatge de casos, la diabetis reapareix de nou amb el temps. Per això, en moltes ocasions, es proposen d'entrada cirurgies més agressives en pacients amb obesitat i diabetis. Malgrat tot, no es disposa d'un mètode realment eficaç i simple que permeti saber quins pacients entraran en remissió i quin tipus de cirurgia és la més convenient en cada cas.
Sonia Fernández-Veledo, investigadora de l'IISPV i autora principal del treball, assenyala que "estudis previs del grup han demostrat alts nivells de succinat en sang en pacients obesos i amb diabetis tipus 2, suggerint que és un marcador d'estat de salut metabòlica, fins i tot millor que la pròpia glucosa". La investigadora, líder del grup DIAMET, explica que "el succinat és un metabòlit amb unes característiques úniques i específiques que el converteixen en un objectiu atractiu per al control de la diabetis: és produït per alguns bacteris de la flora intestinal, és conegut per les seves funcions energètiques i, a més, és capaç d'actuar fora de la cèl·lula com si fos una hormona (a través d'un receptor), modificant el metabolisme energètic".
Un marcador per escollir la intervenció més adequada
Els investigadors descriuen un rang de succinat en sang com a marcador del tipus de cirurgia que més li va a beneficiar el pacient per al seu control metabòlic. "Els pacients amb nivells elevats d'aquest metabòlit haurien de ser sotmesos a cirurgies més agressives sobre la pèrdua ponderal com el bypass, per obtenir els mateixos beneficis que pacients amb nivells més baixos, sotmesos a cirurgia menys agressiva (reducció gàstrica)", apunta Joan Vendrell, cap de grup del CIBERDEM en l'IISPV i un dels coordinadors de l'estudi.
En el moment actual, no hi ha una norma plenament acceptada sobre el tipus de tècnica quirúrgica que resulta més eficaç en aquests pacients, deixant moltes vegades a criteris subjectius l'elecció de la tècnica. "El nostre estudi permet disposar d'un element objectiu, com són els nivells circulants de succinat abans de la cirurgia, com un element clau en l'elecció de la cirurgia" conclouen els investigadors.
A l'espera de confirmar aquestes dades en un nombre major de pacients, els autors apunten que els resultats són altament esperançadors en poder disposar d'una eina senzilla que aclareixi el dubte sobre el tipus d'intervenció en el pacient, evitant cirurgies complicades i d'alt risc. "Això redundarà en un major benefici per a la salut del pacient i una reducció de costos sanitaris mitjançant una medicina de precisió personalitzada" conclouen els investigadors.

Article de referència:
Victoria Ceperuelo-Mallafré, Gemma Llauradó, Noelia Keiran, Ester Benaiges, Brenno Astiarraga, Laia Martínez, Silvia Pellitero, Jose Miguel González-Clemente, Amaia Rodríguez, José Manuel Fernández-Real, Albert Lecube, Ana Megía, Nuria Vilarrasa, Joan Vendrell, Sonia Fernández-Veledo. Preoperative Circulating Succinate Levels as a Biomarker for Diabetes Remission After Bariatric Surgery. Diabetes Care 2019 Aug; dc190114.

DOI

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments