Els investigadors Carol Serena* i Antonio Garcia-España del Grup de Recerca en Biologia molecular de l’uroteli sà i patològic de l’IISPV han publicat en la revista Journal of Inorganic Biochemistry

143:1-8. doi: 10.1016. (IF 3,45).

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments