El Grup GEMMAIR IISPV ha publicat en les revistes internacionals Plos One i Int. J. Mol. Sciences

El Grup de recerca Grup d'Estudi de Malalties Metabòliques i Insulin Resistència (GEMMAIR) de l'IISPV dirigit pel Dr. C. Richart, han publicat en les prestigioses revistes internacionals especialitzades: Plos One e International Journal of Molecular Sciences.

Ambdós treballs investiguen la fisiopatologia de la hepatopatia grassa associada a la obesitat i síndrome metabòlic.  

Increased Circulating Levels of Alpha-Ketoglutarate in Morbidly Obese Women with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Gemma Aragonès, Teresa Auguet, Alba Berlanga, Esther Guiu-Jurado, Salomé Martinez, Sandra Armengol, Fàtima Sabench, Rosa Ras, Mercè Hernandez, Carmen Aguilar, Josep Colom, Joan Josep Sirvent, Daniel Del Castillo, Cristóbal Richart

Impact Factor: 3.23
April 2016 · PLoS ONE 04/2016; 11(4):e0154601. DOI:10.1371/journal.pone.0154601

PNPLA3 Expression Is Related to Liver Steatosis in Morbidly Obese Women with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

Gemma Aragonès, Teresa Auguet, Sandra Armengol, Alba Berlanga, Esther Guiu-Jurado, Carmen Aguilar, Salomé Martínez, Fátima Sabench, José Antonio Porras, Maikel Daniel Ruiz, Mercé Hernández, Joan Josep Sirvent, Daniel Del Castillo and Cristóbal Richart.

Impact Factor: 2.86
April 2016 · DOI: 10.3390/ijms17050630
International Journal of Molecular Sciences 17(5):630

PlosOne International Journal of Molecular Sciences Grup d'Estudi de Malalties Metabòliques i Insulin Resistència (GEMMAIR)

INFORMACIO IMPORTANT