El Grup d’Investigació DIAMET-IISPV pertany a la Xarxa d’Excel·lència Adipoplast

El Grup d'Investigació en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) liderat pel Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sònica Fernandez-Veledo, pertany a la Xarxa d'Excel·lència ADIPOPLAST (Red temática sobre plasticidad adiposa y sus patologías) del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Adipoplast està formada per 8 grups de recerca espanyols, els quals pertanyen a universitats, centres de recerca i hospitals.

La xarxa té com a objectiu coordinar els treballs de recerca d'experts d'excel·lència, altament complementaris en quant a la seva experiència en diferents nivells de la recerca científica, i que té per objectiu comú la fisiopatologia del teixit adipós en relació a les malalties (obesitat, lipodistròfies), us terapèutics ò tecnològics.

Les Xarxes d'Excel·lència està emmarcada en el programa estatal de Foment a la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència impulsat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Pàg. web ADIPOPLAST Grup DIAMET

INFORMACIO IMPORTANT