El grup del Dr. Tomas Unitat d’histologia i neurobiologia (UHNEUROB), publica un article a la revista del primer decil J. Neuroscience

  • Garcia N, Tomas M, Santafe MM, BEesalduch N, Lanuza MA, Tomas J. (2010) "The interaction between Tropomyosin-related kinase B receptors and presynaptic muscarinic receptors modulates transmitter release in adult rodent motor nerve terminals." J Neuroscience. 30(49):16514-16522. FI: 7,178. 1r decil.

INFORMACIO IMPORTANT