El grup del Dr. Joven, el Centre de Recerca Biomèdica, publica un article a la revista del primer decil Nat Med

Camps J, Joven J, Mackness B, Mackness M, Tawfik D, Draganov D, Costa LG, Paragh G, Seres I, Horke S, James R, Hernández A, Reddy S, Shih D, Navab M, Rochu D, Aviram M. Paraoxonase-1 and clopidogrel efficacy. Nat Med. 2011 Sep 7;17(9):1041-2. doi: 10.1038/nm.2386. FI: 25,430. 1r decil.

 

Enllaç article

INFORMACIO IMPORTANT