El grup de recerca DIAMET obté finançament fruit de la seva estratègia en innovació per lluitar contra la obesitat i la diabetis

Les noves estratègies probiòtiques pel control de l'obesitat i el desenvolupament d'un kit auto-usuari són els objectius del projecte que la Dra. Sonia Fernández Veledo i el Dr. Joan Vendrell Ortega, Directors del  Grup de recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23), i la Dra. Isabel Huber, responsable d'innovació i transferència del grup, duran a terme amb el finançament obtingut a través de la Convocatòria d'Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors (INNOVADORS 2019) atorgat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament d'Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta és una convocatòria altament competitiva que té com objectius potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic, la innovació i fer la transferència de coneixement, apropant els productes generats a la societat, el més aviat possible.

El Grup de recerca DIAMET ha aconseguit un finançament de 84.000 €, cofinançat amb fons FEDER, per un període d'execució de 1,5 anys, per seguir treballant en l'estratègia probiòtica pel control de l'obesitat. A més, és important ressaltar que aquest projecte ha estat objecte de d'una sol·licitud de patent internacional.

Els trastorns associats a l'Obesitat i a la Diabetis

L'obesitat i les seves co-morbiditats associades, particularment la diabetis tipus 2, són patologies d'origen multifactorial que requereixen d'un abordatge terapèutic multidisciplinari que inclou, entre d'altres, modificacions dietètiques. En aquest context, els probiòtics es consideren una prometedora alternativa "farmaco-nutricional" per tractar la disbiòsi associada a l'obesitat i la diabetis, i millorar el perfil metabòlic d'aquests pacients.

El nostre grup ha identificat el succinat, un metabòlit que és produït tant per la microbiota com per l'hoste, com un nou node metabòlic de control glucèmic i lipídic en l'obesitat i la diabetis. Hem demostrat que la composició de la comunitat microbiana, més especialment la relació entre els bacteris que produeixen succinat enfront de les que ho consumeixen, determina els nivells circulants de succinat en humans, els quals es troben augmentats en pacients amb obesitat i diabetis. Això, obre la porta a un nou model de maneig de la despesa energètica mitjançant la modificació del microbioma intestinal, a traves d'un eix que implica metabòlits com el succinat, la regulació central de la gana i el metabolisme del teixit adipós.
 height=127

INFORMACIO IMPORTANT