El Dr. Vendrell i la Dra. Miranda publiquen un article a la revista Cell Metabolism

El Dr. Joan Vendrell i la Dra. Mercedes Miranda han publicat l’article PP2A regulatory subunit PP2A-B’ counteracts S6K phosphorylation a la revista Cell Metabolism, revista amb un factor d’impacte de 16 punts.

Enllaç article

INFORMACIO IMPORTANT