El Dr. Jordi Miró rebé l’accèssit del premi Investigación en Dolor 2014 de la Fundación Grünenthal sortirà a programa Para todos de TV2

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona