El Dr. Giné Gomà, ex-director del Servei COT de l’HJ23, director de la tesi doctoral sobre el tractament de les patologies dentals

El Dr. Josep Giné Gomà, ex-director del Servei Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII és el director de la tesi doctoral Paleopatología dental de una muestra esquelética de Tarraco (Siglos I-VIII dC), defensada per Doctoranda: María Teresa Salagaray García, Llicenciada en  Odontologia, professora associada de la UIC, col·laboradora externa del ICAC.

Cal destacar la importància d'aquesta tesis doctoral el tractament de les patologies dentals ens permeten entendre no només l'estat de salut, sinó també el progrés econòmic, social i cultural de les poblacions pretèrites.

La mostra que s'ha estudiat consta de 332 individus, 6.240 dents que pertanyen a deu jaciments arqueològics/cementiris de les àrees més representatives de Tarraco, el suburbi oriental i occidental, la perifèria i el territori. Aquests jaciments pertanyen als segles I al VIII dC. Pretenem així tenir també una percepció dinàmica del nostre passat històric perquè això ens permet contextualitzar el nostre estudi en un període d'involució de la ciutat romana, així com d'implantació progressiva del cristianisme amb tot el què allò va suposar de transformació de la cultura funerària.

La tesi ha pogut realitzar-se a partir de sinergies entre institucions (contractes ICAC/HJ23 i la UIC) recollint la extensíssima cultura de la gent de lletres i barrejar-la amb la metodologia científica/estadística.

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona