El Dr. Capellà presenta les futures directrius de recerca i innovació del Departament de Salut

INFORMACIO IMPORTANT