El consum de vitamina K fa reduir el risc de cataractes

La cataracta és una opacitat del cristal·lí que provoca una disminució de la visió. És una causa freqüent de ceguesa que s'associa sobretot a l'envelliment i a determinades patologies com la diabetis tipus 2. Però també l'obesitat, alguns aliments o nutrients, la dieta, el tabaquisme i l'alcohol en són reconeguts factors de risc. Entre els mecanismes implicats en la formació de la cataracta, l'oxidació i la inflamació sembla que hi tenen un paper rellevant. Per comprovar-ho, s'ha dut a terme un estudi que ha avaluat la relació entre els aliments que contenen vitamina K i l'aparició de cataractes perquè se sap que la dieta modula aquests processos. Com que la vitamina K té propietats antiinflamatòries i antioxidants i també està relacionada amb el metabolisme de la glucosa i la insulina, investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Sanitaria Pere i Virgili i el Ciber Fitopatologia de l'Obesitat i Nutrició, van postular que la ingesta de vitamina K es podria associar a tenir menys risc de cataractes en una població mediterrània de gent gran. Amb aquest treball han pogut demostrar el benefici del consum de vitamina K, que es troba en els vegetals, especialment els de fulla verda, sobre el risc de patir cataractes, és a dir, en protegeix el desenvolupament.

La recerca, dirigida pels investigadors Mònica Bulló i Jordi Salas, es va realitzar en 5.860 participants de l'estudi PREDIMED (Prevenció amb dieta mediterrània) que van ser seguits durant gairebé sis anys. Els participants eren homes i dones d'entre 60 i 80 anys amb factors de risc cardiovascular als quals es va fer el seguiment a través de visites periòdiques durant les quals se'ls recollien paràmetres de salut i d'estil de vida, incloent-hi dades d'alimentació.

Al final del seguiment es van documentar un total de 768 cataractes aparegudes durant l'estudi. Els resultats obtinguts conclouen que les persones que consumien més vitamina K tenien menys risc de patir cataractes, gairebé un 30% menys de risc en comparació dels individus que prenien menys vitamina K. Si bé aquest efecte s'havia observat prèviament en ratolins, aquesta és la primera vegada que es descriu aquest benefici en persones.

Referència bibliogràfica: Camacho-Barcia ML, Bulló M, Garcia-Gavilán JF, Ruiz-Canela M, Corella D, Estruch R, Fitó M, García-Layana A, Arós F, Fiol M, Lapetra J, Serra-Majem L, Pintó X, García-Arellano A, Vinyoles E, Sorli JV, Salas-Salvadó J. "Association of Dietary Vitamin K1 Intake With the Incidence of Cataract Surgery in an Adult Mediterranean Population. A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial". JAMA Ophthalmol. Published online May 11, 2017. doi:10.1001/jamaophthalmol.2017.1076

INFORMACIO IMPORTANT