El Consell Social de la URV impulsa tres projectes d’empresa sorgits a la URV i un d’ells, també, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

El projecte Caracterització de lipoproteïnes mitjançant espectrometria de ressonància magnètica nuclear de difusió 2D és també un dels seleccionats al Programa BioEmprenedor XXI, i és troba en una fase avançada de definició empresarial.

Els seus responsables, Roger Mallol i Núria Amigó, són alumnes de doctorat del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica que han desenvolupat un nou test diagnòstic que millora l’avaluació del risc cardiovascular en pacients amb alta probabilitat de patir aquest tipus de patologies. A partir d’anàlisis de sang en aparells de ressonància nuclear, el programari desenvolupat per Amigó i Mallol -que també és investigador a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, IISPV, – possibilita no només quantificar el colesterol, sinó el número i la mida de les liproteïnes, fet que permet millorar el diagnòstic i el tractament.

Diari digital URV activ@

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments