Eficàcia dels inhibidors de la neuraminidasa en la reducció de la mortalitat en els pacients ingressats amb grip A

El Dr Alejandro Rodríguez del grup Sepsis &amp

El Dr Alejandro Rodríguez del grup Sepsis &amp

Infecció Respiratòria Greu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha publicat duramt el mes de març un article a la Revista The Lancet Respiratory Medicine.

INFORMACIO IMPORTANT