Descobrir els secrets que amaga la diabetis gestacional

En què consisteix la diabetis gestacional?

La diabetis gestacional és una alteració del metabolisme dels hidrats de carboni que apareix a l'embaràs i que habitualment es resol un cop finalitza aquest.

L'embaràs s'acompanya d'una sèrie de canvis metabòlics dirigits a mantenir un creixement i desenvolupament normal del fetus. En la segona meitat de la gestació es produeix un augment de la resistència a la insulina, però si la cèl·lula beta pancreàtica és incapaç de compensar l'augment de necessitat d'insulina, apareix la diabetis gestacional.

Quines proves es fan en l'actualitat per diagnosticar la diabetis gestacional?

De forma universal es realitza entre la setmana 24 i 28 de gestació, el test d'O'Sullivan o prova de tolerància oral a la glucosa de 50 g i 1 hora, i quan aquesta prova és positiva es realitza la prova diagnòstica que és una corba de glucosa de 100 gr i 3 hores.

En les dones amb alt risc de diabetis gestacional, el cribratge es realitza en el primer trimestre, per tal de detectar hiperglucèmies asimptomàtiques o no conegudes, i així poder iniciar el tractament de forma més precoç.

Darrerament se n'ha diferenciat una altra categoria, la diabetis franca. Quines són les principals diferències entre una i l'altra?

Sí, és cert. La diabetis franca és aquella diabetis que encara que es diagnostica per primer cop durant la gestació, compleix els criteris de diabetis fora de l'embaràs, és a dir, presenta una glucèmia en dejú igual o superior a 126 mg/dl i/o una hemoglobina glicosilada igual o superior a 6.5%.

Aquest grup de dones abans es consideraven diabetis gestacionals, però la diabetis franca s'associa a un major risc i severitat de les complicacions obstètriques i perinatals, per tant requereixen un control més estricte. En aquest grup, s'ha observat una major freqüència de malformacions fetals, situació que no s'esperaria en una diabetis gestacional.

Quins problemes pot presentar el fetus?

La diabetis gestacional no controlada augmenta la probabilitat de macrosomia o nens grans per a l'edat gestacional. Això pot anar acompanyat d'un augment del risc de cesària i de trauma obstètric. Els fills de mare amb diabetis també poden presentar hipoglucèmia neonatal i altres alteracions metabòliques. Totes aquestes complicacions, pràcticament desapareixen en les dones ben controlades.

Per una altra banda, l'exposició a la hiperglucèmia durant la vida intrauterina pot tenir conseqüències a llarg termini en els fills de mare amb diabetis. S'ha observat que poden presentar més freqüentment obesitat, alteracions del metabolisme dels hidrats de carboni i/o malalties cardiovasculars en la vida adulta.

Quin risc podria tenir en una dona  ja diabètica? I en el fill?

Les gestacions de dones amb diabetis preexistent a la gestació, són gestacions d'alt risc. Poden presentar les mateixes complicacions que la diabetis gestacional, però amb més freqüència i més severitat, a més, l'obesitat augmenta el risc d'una diabetis gestacional. Cal recordar que la hiperglucèmia no controlada en primer trimestre augmenta el risc de malformacions fetals. Per aquest motiu, és molt important aconseguir un  bon control metabòlic abans de la gestació.

S'incrementen el nombre d'avortaments durant el primer trimestre de gestació?

A la diabetis gestacional no s'ha observat un augment d'avortaments durant el 1er trimestre ja que, habitualment, es diagnostica de forma més tardana. Però en el cas de la diabetis pregestacional, sí estan més augmentades les pèrdues fetal. Per aquest motiu és important per a una pacient amb diabetis arribar ben controlada a la gestació.

Quina mena d'intervencions es poden dur a terme per prevenir la diabetis tipus 2?

La diabetis gestacional augmenta el risc de presentar en un futur diabetis tipus 2 en les dones que la pateixen, però probablement també a la descendència, per tant pot ser un indicador per identificar poblacions de risc. Sembla doncs, que seria un grup adequat per introduir intervencions d'estil de vida saludable que ja han demostrat ser capaces de prevenir l'aparició de diabetis.

El nostre grup de recerca, a més, té com a objectiu identificar marcadors de l'aparició de diabetis i malalties metabòliques en aquests grups de pacients i així centrar els esforços i recursos en la prevenció de pacients amb més risc.

Font: Revista Galens – pàg. 16

Font: Revista Galens

INFORMACIO IMPORTANT