Curs Xarxes socials i revistes científiques, com difondre la recerca

ambit=1&amp

ambit=1&amp

En els darrers temps, el concepte de revista científica com a mitjà de difusió de la recerca està experimentant un canvi de paradigma amb la substitució de l’edició en paper per l’edició digital. Paral·lelament, aquest canvi es produeix en un context que es caracteritza per la globalització i per l’ús intensiu d’internet i les xarxes socials. La comunicació directa és la base d’aquests mitjans.

Objectius: Conèixer les xarxes socials generalistes i específiques per difondre la recerca i les revistes científiques. Conèixer recursos i estratègies que es poden fer servir per compartir el coneixement fruit de la recerca i augmentar-ne la visibilitat i l’impacte.

Destinataris: Personal de l’Administració de la Generalitat, d’altres administracions públiques catalanes, del sector públic i privat responsables de la gestió i de la difusió de revistes científiques, membres dels consells de redacció de revistes científiques, autors i investigadors que vulguin saber com difondre les publicacions científiques i la recerca per mitjà de les xarxes socials.

Consulteu el

any=2014">Programa

INFORMACIO IMPORTANT