Creat el Minsisteri de Cència, Tecnologia, Coneixement i Innovació

S'ha aprovat la creació del Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovación, Pedro Duque en serà el nou ministre.

Notícies relacionades Notícies relacionades

INFORMACIO IMPORTANT