COVID-19: com hi haurem de conviure?

Ja fa dos anys que estem immersos en una pandèmia que ha provocat més de 400 milions de casos confirmats i més de 5,7 milions de morts oficials, encara que es calcula que la xifra real de morts puja a més de 17 milions. Les amenaces principals per a la salut generades per aquesta pandèmia arribaran a la seva fi, com ha succeït amb totes les pandèmies anteriors. La qüestió és quan, com i després de quantes morts.

El SARS-CoV-2 té reservoris animals i, per tant, no pot ser erradicat (és a dir, eliminat del planeta). El seu reservori principal sembla que és la ratapinyada de ferradura, però el virus té la capacitat d’infectar altres espècies no humanes que conviuen amb nosaltres, com ara gats, animals de granja i, fins i tot, animals de caça.

S’espera que el SARS-CoV-2 continuï circulant entre la població humana, almenys en un futur proper, i que generi noves variants que ens afectaran de manera diferent segons la cobertura vacunal de cada país i les mesures de prevenció adoptades. Estudis recents suggereixen que la COVID-19 es comportarà com una infecció estacional, de forma similar a la grip, i provocarà pics epidèmics durant els mesos de fred (quan passem més temps en interiors i es ventila menys).

Sembla que l’escenari més probable per als pròxims anys o dècades és que el virus esdevingui endèmic, i hi conviurem com fem amb els altres quatre coronavirus humans que causen els refredats comuns, però predir el que passarà en el futur s’ha demostrat extremament arriscat al llarg d’aquesta pandèmia.

En aquest debat, posarem totes les dades sobre la taula i intentarem esclarir una mica els possibles escenaris de futur. Quins indicadors sobre la COVID-19 poden ser els més rellevants a partir d’ara? Tenint en compte l’elevada cobertura vacunal a Espanya, ens ha de continuar preocupant el nombre d’infectats? A què ens referim quan parlem de gripalització? Es tracta d’un escenari plausible? Quines diferències i similituds hi podria haver amb les epidèmies anuals de grip, una malaltia amb vacuna i milers de morts anuals? Quina informació rellevant ens aporten les dades d’altres virus endèmics a Espanya com el de la grip o el VSR?

La Caixa

Inscripció presencial Inscripció virtual

INFORMACIO IMPORTANT

Conferències

  • 19:00h
  • CosmoCaixa Barcelona, Barcelona i virtual

Altres esdeveniments