Constituït el nou Patronat de l’IISPV

El 14 d’octubre s’ha celebrat una reunió ordinària del Patronat de l’Institut, amb l’assistència del Conseller de Salut, que n’és el President. Han pres possessió els nous Patrons. En aquesta mateixa reunió, s’han escollit els membres de la Comissió Delegada.

INFORMACIO IMPORTANT