Concedits els ajuts Ramón y Cajal i Técnico de Apoyo a una investigadora i tècnica de l’IISPV

L’ajut Ramón y Cajal, concedit a la Investigadora de l’IISPV Dra. Carolina Serena, va dirigit a promoure la incoroporació dels investigadors nacional i estrangers amb una trajectòria destacada en centres d’R+D amb l’ajut per la seva contractació laboral, finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
L’ajut de Técnico de Apoyo ha estat concedit a la Tècnic Sra. Kelly Roche del Grup de recerca Bases moleculars de la patologia associada a l’obesitat i en la resistència a la insulina. L’objectiu d’aqust ajut és la contractació laboral del personal tècnci de suort en organismes de recerca, a fi d’incrementar i millorar les prestacions de les infraestructures científic-tecnològiques, l’entitat finançadora és el Ministeri d’Economia i Competitivitat.

INFORMACIO IMPORTANT