Beques i ajuts predoctorals: Beques i contractes predoctorals

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2016).
Data màxima de presentació de sol·licituds: 22/09/2015

Objecte:
Atorgar ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament.
Renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d’acord amb les resolucions; ECO 1639/2013 de 26 de juliol (DOGC núm. 6426 de 26.07.2013) ECO 1788/2014 de 23 de juliol (DOGC núm. 6674 de 29.07.2014)

Àmbit:
Persones amb titulació universitària que vulguin cursar estudis de doctorat.
 

Ajuts a la Recerca

INFORMACIO IMPORTANT