Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2014

Informe que dóna a conèixer l'actualització del càlcul del pes de la nova indústria a l'economia catalana. El concepte nova indústria reflecteix que la indústria i els serveis a la producció han de ser considerats conjuntament atesa la seva interrelació existent.

Publicació Més informació

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments