Avancen en la microbiota intestinal com a diana terapèutica per combatre l’obesitat i malalties associades

  • L'estudi, en el qual col·laboren investigadors de quatre àrees del CIBER, demostra que un metabòlit de la flora intestinal, el succinat, incrementat en subjectes obesos, facilita la inflamació crònica i origina alteracions metabòliques pròpies de l'obesitat i altres comorbiditats com malaltia cardiovascular, hipertensió o diabetis tipus 2
  • Part dels resultats de l'article són la base d'una patent recentment sol·licitada per l'IISPV i CIBERDEM

El Dr. Joan Vendrell i la Dra. Sonia Fernández-Veledo, Investigadors del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) posen nom a una altra de les causes de l'obesitat i les seves comorbiditats. Es tracta del succinat, un metabòlit produït per alguns bacteris de la flora intestinal, els nivells circulants es troben incrementats en pacients obesos, i que podria explicar l'origen de les alteracions metabòliques pròpies de l'obesitat en facilitar la inflamació crònica. L'estudi obre la porta a noves dianes terapèutiques relacionades amb la microbiota intestinal, el treball és fruit de la col·laboració de diferents àrees temàtiques del CIBER, Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), Obesitat i Nutrició (CIBEROBN), Fragilitat i Envelliment Saludable (CIBERFES) i Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), i demostra l'eficàcia traslacional de les sinergies interCIBER.

Publicat en la prestigiosa revista ISME Journal, el treball ha estat liderat per Joan Vendrell y Sonia Fernández-Veledo, investigadors de l'IISPV y del CIBERDEM.

Flora intestinal: més respostes a l'obesitat, més solucions

Els pacients amb diabetis i obesitat presenten canvis específics en la flora intestinal (anomenada microbiota) que poden intervenir en les alteracions metabòliques que presenten aquests pacients. Fins ara es sap que els bacteris de la microbiota intestinal són capaços de produir una sèrie de metabòlits que poden arribar a travessar la barrera intestinal, aconseguint el torrent circulatori i afectant el perfil metabòlic dels pacients. No obstant això, són pocs els treballs que clarament vinculen una microbiota específica amb canvis de metabòlits quantificables a nivell circulatori en aquests pacients. Poder identificar alguns d'aquests metabòlits és de gran rellevància per a comprendre millor la fisiopatologia d'aquestes malalties.

"El nostre estudi demostra per primera vegada que els nivells circulants de succinat, un metabòlit produït per alguns bacteris, es troba incrementat en subjectes obesos, sent aquest més un bon biomarcador metabòlic de control glucèmic i lipídic en l'obesitat", assegura Sonia Fernández-Veledo, investigadora de l'IISPV i del CIBERDEM.

En aquest treball es demostra que la composició de la comunitat microbiana, més especialment la relació entre els bacteris que produeixen succinat enfront de les que el consumeixen, està directament relacionat amb els nivells circulants d'aquest. Es proposa que la disbiosi (alteracions de la composició de la flora bacteriana) associada a un augment de la permeabilitat intestinal que solen tenir les persones amb obesitat i diabetis, determinen els nivells elevats de succinat circulant que s'observa en aquests pacients. En aquest context, el succinat circulant en sang actuaria facilitant la inflamació crònica, base de les alteracions metabòliques que esdevenen en l'obesitat.

Patent per millorar el perfil metabòlic de persones obeses

"Tot i que és necessari realitzar estudis addicionals, els resultats derivats d'aquest treball han permès la identificació de soques bacterianes específiques susceptibles de ser la base de formulacions probiòtiques pel tractament de malalties altament prevalents en la nostra societat com són l'obesitat i les seves comorbiditats ", precisen els especialistes. A més, aquest treball és la base d'una patent recentment sol·licitada dirigida a l'ús d'intervencions nutricionals i farmacològiques específiques per a modificar la relació de bacteris productors vs. consumidores de succinat amb l'objectiu de millorar el perfil metabòlic dels individus obesos.

Article de referència:

Elevated circulating levels of succinate in human obesity are linked to specific gut microbiota. Serena C, Ceperuelo-Mallafré V, Keiran N, Queipo-Ortuño MI, Bernal R, Gomez-Huelgas R, Urpi-Sarda M, Sabater M, Pérez-Brocal V, Andrés-Lacueva C, Moya A, Tinahones FJ, Fernández-Real JM, Vendrell J, Fernández-Veledo S. ISME J. 2018 Feb 12.

PubMed Doi

INFORMACIO IMPORTANT