Atorgament del Premi PIONER de la Institució Cerca al Dr. Roger Mallol, Soci fundador de Biosfer Teslab, SL i Investigador de l’IISPV per la seva tesi doctoral

atorgament dels premis a:

INFORMACIO IMPORTANT

Inscriu-te
Afeqir a la teva agenda