6th SEM Bioinformatics Forum

Participa en les jornades de treball on es presentaran recursos, eines bioinformàtiques i bases de dades de camps diversos com la proteòmica, la genòmica, la química, les interaccions moleculars, els serveis d’integració i recerca, entre d’altres, per a l’ús i integració en petites i mitjanes empreses (pimes). També es tractaran les oportunitats de negoci que poden generar aquestes i altres infraestructures existents o en fase de desenvolupament a les pimes.

Programa

INFORMACIO IMPORTANT