3a Conferència CERCA

El secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, ha destacat el model de gestió autònoma dels centres CERCA de Catalunya com "a clau en l'èxit d'aquests centres i, en conseqüència, del sistema de recerca de Catalunya". Navarro ha subratllat que "la flexibilitat del model CERCA garanteix la heterogeneïtat dels centres". Una diversitat necessària per excel·lir ja que "les diferents àrees científiques necessiten diferents models de gestió i de governança".

Per la seva part, el director I-CERCA, Lluís Rovira, també ha destacat l'impacte de les publicacions dels investigadors dels centres CERCA durant el període 2012-2014, en comparació amb els instituts que s'agrupen sota les sigles de la Societat Max Planck (Alemanya), el CNRS (Centre Nacional de Recerca Científica – França) i el CSIC (Centre Superior d'Investigacions Científiques – Espanya).

Nota de comunicació Departament d'Economia i Coneixement

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments