MÉS INFORMACIÓ

IC09_23 TÈCNIC/A UNITAT COMUNICACIÓ (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

02/02/2023

Descripció del treball

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques:

 • Suport en la redacció i elaboració de continguts digitals i offline.
 • Suport en l’elaboració de dossiers de premsa digitals.
 • Suport en l’actualització dels continguts a la web i d’entorns digitals.
 • Suport en la publicació de continguts a les xarxes socials i plataformes digitals.
 • Altres tasques digitals que són pròpies de les rutines de la Unitat de Comunicació de l’IISPV.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Graduat/da en Periodisme, Comunicació, Filologia Catalana, Humanitats, Antropologia o Documentació.
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte.
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Competència i experiència en departaments de comunicació d’institucions públiques o privades, especialment en els de centres de salut.
 • Competència i experiència com a periodista en mitjans de comunicació, agències de notícies o agències de publicitat o comunicació.
 • Excel·lent redacció en català i castellà (es valorarà especialment si la persona candidata aporta un portafoli de continguts redactats, com ara articles, reportatges, etc.).
 • Es valorarà positivamente un bon domini de l’anglès (les titulacions First Certificate in English – B2- o el Certificate in Advanced English -C1–,).
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 30 punts.
 • Prova escrita. Consistirà en la redacció d’una notícia per a la web, i l’adaptació d‘aquest contingut per a les xarxes socials (Twitter, LinkedIn i Instagram). Amb una puntuació màxima de 40 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 60 punts en la suma de l’avaluació del CV i la prova escrita. Primer es realitzarà la valoració del CV per part del comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic. Posteriorment, es realitzarà la prova escrita, en una data per determinar, que es comunicarà per correu electronic a totes les persones candidates admeses.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 30 punts.

 

Ítems 30
Actitud 5
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 5

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Cristina Aluja Solsona (tècnica de Grau Mitjà de Comunicació)
 • Vocal 1: Elisabet Vilella (sotsdirectora de l’IISPV i responsable del Grup de Recerca Genètica i Ambient en Psiquiatria)
 • Vocal 2: Sonia Fernández-Veledo (responsable del Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades)

Suplents:

 • President: Yolanda García (responsable de Comunicació de l’Hospital Joan XXIII)
 • Vocal 1: Joan Vendrell (director de l’IISPV)
 • Vocal 2: Alba Martí (responsable de Gestió de Projectes Internacionals)

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic09_23-tecnic-a-unitat-comunicacio-primera-experiencia/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 02/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (37,5h/semana)
 • Lloc físic de treball: Oficina IISPV (Hospital Universitari Sant Joan de Reus/Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€.
 • Incorporació: Març 2023