MÉS INFORMACIÓ

IC03_23 TÈCNIC/A DE QUALITAT

30/01/2023

Descripció del treball

L’objectiu de la unitat de qualitat és conèixer, avaluar i posar en valor les activitats i processos de l’Institut, per tal de millorar el servei i l’eficiència de la institució i facilitar la presa de decisions estratègiques.

Les funcions del lloc de treball són les següents:

 • Implementació, seguiment i revisió del sistema de gestió de la qualitat.
 • Implementació, seguiment i revisió del Pla i la Política de Qualitat de la Institució.
 • Elaboració i revisió del mapa de processos i procediments.
 • Recollida, introducció, anàlisi, estanderització i seguiment de dades i indicadors d’activitat.
 • Gestió i seguiment de bases de dades i recursos institucionals.
 • Gestió i seguiment de les certificacions de qualitat i segells d’excel·lència de la Institució.
 • Recollida, gestió de la producció científica i incorporació al programa de gestió Fundanet.
 • Realització d’evaluacions periòdiques, auditories internes i proposta de plans de millora.
 • Elaboració de la memòria científica anual.
 • Gestió i seguiment de les enquestes de satisfació, bústia de queixes, incidències i suggeriments.
 • Realitzar la planificació i seguiment d’accions correctives i no-conformitats.
 • Gestió compliance
 • Altres funcions assignades per Direcció i Gerència vinculades a l’àmbit d’actuació.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Formació mínima universitària de grau (diplomatura o llicenciatura).
 • Màster o formació complementaria en l’àmbit de la qualitat o similar.

 

REQUISITS

 • Experiencia mínima de 3 anys en gestió de la qualitat.
 • Experiencia en procesos d’implementació d’acreditacions, norma ISO 9001 o diferents acreditacions en gestió de la recerca.
 • Nivell alt (nadiu o acreditat) d’expressió oral i escrita en català i castellà.
 • Nivell mig d’expressió oral i escrita d’anglès, (minim nivel B1 o similar acreditable)
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office) especialment Excel i Power Point, nivell avançat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, habilitats de comunicació, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència en gestió documental en l’àmbit de la investigació sanitària i/o biomèdica.
 • Experiència demostrable en gestió de dades bibliomètriques i indicadors.
 • Coneixements de gestió i búsqueda en diferents bases de dades com ISI of Knowledge, Scopus, entre d’altres.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV: Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 40 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum una carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 20 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 30 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i prova escrita

 

 • Entrevista personal (entrevista). Amb una puntuació màxima de 40 punts.

 

Ítems 40
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 20

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Elisabet Galve. (Responsable oficina tècnica)
 • Vocal 1: Francesc López (Gerent)
 • Vocal 2: Lluís Gallart. (Responsable plataformes)

SUPLENTS:

 • President/a: Dr. Joan Vendrell. (Direcció)
 • Vocal 1: Meritxell Torres (Comitè Ètic i Comissió de Qualitat).
 • Vocal 2: Anna Méndez (RRHH)

 

CANDIDATURES 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal
 • Enviar el CV a través de la web IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic03_23-tecnic-a-de-qualitat/
 • Per qualsevol dubte o qüestió: rrhh@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 30/01/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als/les candidats/es si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Qualsevol de les seus de l’IISPV (Principalment, HUSJ de Reus, HUJ23 de Tarragona)
 • Contracte: Indefinit.
 • Categoria: Grup 2
 • Retribució: 28.363,16€ anuals bruts
 • Incorporació aproximada: febrer 2023