La presentació a aquesta convocatòria és incompatible amb: