BEQUES COL·LEGIALS PER PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 2022 – COFB

Objecte

Categoria: Projectes de recerca

Objectiu de la convocatòria: El col·legi de Farmacèutics de Barcelona convoca un concurs per concedir dues beques destinades a projectes d’investigació amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de projectes relacionats amb l’atenció i la recerca farmacèutiques en qualsevol dels àmbits de les activitats professionals del farmacèutic i que aporti un valor afegit a l’exercici professional i que aporti un valor afegit a l’exercici professional.

Requisits:

 • Ser farmacèutics col·legiats del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en el moment de presentar la sol·licitud i, en cas d’obtenir la beca, mantenir la col·legiació fins almenys la publicació del projecte becat a la Circular farmacèutica.
 • Ser una entitat, un organisme o una institució legalment constituïda, sempre i quan, el coordinador del projecte compleixi el requisit del punt anterior.
 • Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi, no haver estat expedientat o sancionat pel Col·legi o per l’administració sanitària, no haver estat imputats en un procediment penal, ni haver incomplert els requisits establerts en una convocatòria anterior de beques o beques.
 • Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de participació.
 • Acceptar les condicions de publicitat i de difusió del projecte becat en els termes que expliciten aquestes bases.
 • Complir el que estableix la normativa sobre propietat intel·lectual.
 • No haver obtingut del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona altres ajuts, beques o subvencions pel mateix projecte.
 • Un requeriment addicional és que el projecte presentat es desenvolupi majoritàriament en la província de Barcelona.
 • Estar al corrent de les obligacions econòmiques del Col·legi, no haver estat expedientat o sancionat pel Col·legi o per l’administració sanitària.
 • Presentar la informació i la documentació requerida al formulari de participació.
 • Complir allò que estableix la normativa de la propietat intel·lectual, i tenir, si és el cas, l’autorització dels altres coautors/investigadors.
 • Acceptar les condicions de publicitat i de difusió del projecte becat en els termes que expliciten aquestes bases.
 • No haver obtingut del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona altres ajuts, beques o subvencions pel mateix projecte.

Dotació: 9.000€

Duració: Durada màxima d’un any que ha de coincidir amb el curs acadèmic 2022/23.

Per a més informació: Pàgina web

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: