Un estudi de seroprevalença en front la Covid 19 constata que menys del 3% de la població d’Ascó ha estat un contacte amb el virus

Els membres del Comitè Científic de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (HUSJR) i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) van presentar el passat dijous els resultats de la 1a fase de l'Estudi de sero prevalença a la població d'Ascó.

L'estudi de seroprevalença de la població d'Ascó en front al virus sars-cov2 realitzat per científics de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), constata que només el 2.63% de la població del municipi ha estat en contacte amb el virus. En contret, l'estudi s'ha fet sobre una població major de 14 anys, amb una participació de 759 persones, mostra que es considera significativa. Del total de participants, 17 van ser positius serològics, és a dir, van presentar anticossos sense haver tingut cap simptomatologia prèvia.

El Dr. Francesc Marimon, líder de l'estudi i Coordinador Clínic del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Joan considera que "la pandèmia de la Covid-19 ha tingut poca incidència en la població d'Ascó, i els positius han estat gent jove d'uns 40 anys, sense malalties prèvies i predominantment fumadora".

Aquests són els primers resultats de l'estudi epidemiològic que es van presentar dijous, un projecte innovador i pioner de seroprevalença de la població d'Ascó davant del virus SARS-CoV-2 promogut per l'Ajuntament d'Ascó.

Amb aquests resultats culmina la 1a fase de l'estudi que servirà, per una banda, per veure com evoluciona la malaltia en un període de 6 mesos i per l'altre, per saber si les mesures sanitàries de prevenció funcionen.

La 2a fase està prevista per al mes de febrer quan es repetiran les analítiques als pacients participants a la 1a fase, i dels quals ja hi ha mostres al Biobanc de l'IISPV amb la finalitat de millorar i ampliar el coneixement de la malaltia.

Vídeo Ascó Televisió Anàlisi de l’estat immunitari del VIRUS SARS-CoV-2 de la població d’Ascó

INFORMACIO IMPORTANT