Resolució Provisional del Programa d’ajuts per incentivar la mobilitat del personal investigador i de suport a la recerca de l’IISPV 2013

licitud en el marc de la convocatòria d’ajuts per incientivar la mobilitat del personal investigador i de suport a la recerca.

licitud en el marc de la convocatòria d’ajuts per incientivar la mobilitat del personal investigador i de suport a la recerca.

licitants que han presentat la seva sol&middot

1

INFORMACIO IMPORTANT