Projecte d’investigació de l’HU Institut Pere Mata, rep el premi a la Millor Comunicació dela Societat Catalana de Psiquiatria

Projecte d’investigació de l’HU Institut Pere Mata, rep el premi a la Millor Comunicació.
La Societat Catalana de Psiquiatria va rebre més de 25 propostes de projectes d’investigació realitzats per residents, dels quals es van escollir 12 que van ser presentats al públic assistent a la Jornada de Cloenda mitjançant una comunicació lliure. Un dels projectes seleccionats va ser el realitzat per la Irene Moreno, resident de psiquiatria de l’Institut Pere Mata, que va obtenir el Premi a la Millor Comunicació que va ser lliurat durant el Dinar de Cloenda de la Jornada per el Dr. Bulbena.
El projecte es titula Dèficits en la funció olfactiva en pacients amb un trastorn psicòtic incipient i està tutoritzat pel Dr. Javier Labad. Aquest projecte té l’objectiu d’avaluar la funció olfactiva en una mostra de pacients que fan seguiment en el Programa de Psicosi Incipient de l’HU IPM. Es va objectivar que els pacients amb un trastorn psicòtic incipient mostren una pitjor identificació i discriminació d’olors respecte als controls sans i aquests dèficits també es van constatar en població de risc d’evolució a psicosi (Estat Mental d’Alt Risc).

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments