PROGRAMA ARRELA’T HJ23/IISPV. EDICIÓ 2019.

Resolució de pòrroga dels ajuts destinats al programa Arrela't de l'Hospital
Universitari de Tarragona Joan XXIII i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili

Més informació

INFORMACIO IMPORTANT