La migdiada de més d’una hora s’associa amb una major prevalença de diabetis tipus 2

adipositat: més pes i major perímetre del maluc

INFORMACIO IMPORTANT