La dieta mediterrània retarda l’envelliment de les cèl·lules

La velocitat d'escurçament d'unes seqüències d'ADN anomenades telòmers està relacionada amb l'esperança de vida. Com més ràpid s'escurcen, més emmalaltim i menys temps vivim. Per això, una forma de prevenir les malalties és prevenint l'escurçament dels telòmers. El material genètic s´organitza en cromosomes dins al nucli de les nostres cèl·lules. Els telòmers son les estructures situades als extrems dels cromosomes i protegeixen el nostre material genètic.  Sense telòmers les cèl·lules no viurien, així que es podrien  considerar com el rellotge biològic de la vida cel·lular, ja que la seva longitud disminueix a mesura que envellim de manera natural. Com  més curts són els telòmers, més malalties es produeixen i augmenta el risc de mortalitat.

Ara, un grup investigador de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili ha realitzat una revisió d'estudis científics previs, amb la col·laboració de dades d'investigadors de diferents països, i ha conclòs que les persones que s'adhereixen més a la dieta mediterrània tenen els telòmers més llargs en comparació a les que s'hi adhereixen menys. Aquests resultats demostren que la velocitat d´escurçament dels telòmers – un paràmetre clau relacionat amb l'esperança de vida- es pot reduir seguint aquest patró dietètic.

Els resultats d'aquest estudi, publicats a la revista científica Advances in Nutrition s'han obtingut després d'analitzar totes les investigacions epidemiològiques i els assajos clínics en humans presents en la literatura científica fins el desembre del 2018, valorant la relació entre l´adherència a una dieta mediterrània i l´escurçament dels telòmers. Aquesta recerca ha estat liderada pels investigadors Sílvia Canudas (Universitat Rovira i Virgili), Nerea Becerra-Tomàs (Universitat de València) i Pablo Hernández-Alonso (Instituto de Investigación Biomédica de Málaga), tots integrants de l'equip liderat per l'investigador Jordi Salas-Salvadó, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, i investigador principal del CIBERobn i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, dels quals també formen part els altres investigadors.
 
La dieta mediterrània s´ha relacionat constantment amb una sèrie de beneficis per la salut, incloent la disminució del risc de malalties cardiovasculars i càncer. De fet, és considerada una de les dietes de les que més evidencia tenim per la prevenció de malalties cardiovasculars i per un envelliment saludable, en part, degut a les seves reconegudes propietats antiinflamatòries i antioxidants, altament demostrades, les quals poden impactar en la longitud dels telòmers.
 
El treball inclou 8 estudis observacionals, i comprèn 13.733 participants de 5 països diferents, seleccionats a partir d'una cerca bibliogràfica per poder identificar l´associació entre l'adherència a un patró de dieta mediterrània amb l´escurçament dels telòmers.
"Un punt original i de qualitat de l´estudi és la participació dels investigadors principals dels articles revisats, proporcionant dades inèdites per poder reunir els resultats de l'estudi", explica Jordi Salas-Salvadó. Aquest treball suposa l´anàlisi més ampli realitzat fins ara que mostra una associació beneficiosa de la dieta mediterrània i l´escurçament dels telòmers.

Referencia bibliogràfica: Silvia Canudas, Nerea Becerra-Tomas, Pablo Hernández-Alonso, Serena Galié, Cindy Leung, Marta Crous-Bou, Immaculata De Vivo, Yawen Gao, Yian Gu, Jelena Meinilä, Catherine Milte, Sonia García-Calzón, Amelia Marti, Virginia Boccardi, Melissa Ventura-Marra and Jordi Salas-Salvadó. Mediterranean diet and telomere length: a systematic review and meta-analysis. Advances in Nutrition 2020 Jul 30;nmaa079. Doi: 10.1093/advances/nmaa079. 

DOI

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments