L’IISPV representat per una comunicació oral al 75th Aniversari de l’American Diabetis Association

La Dra. Sònia Fernández-Veledo, Co-Investigadora responsable del Grup de recerca en diabetis i alteracions metabòliques associades de l’IISPV, ha participat en l’American Diabetes Association’s 75th Scientific Sessions , amb la comunicació oral titulada “Adipocyte Glycogen Accumulation Underlies Obesity-linked Adipose Tissue Dysfunction in Humans” i emmarcada en l’àmbit de les sessions científiques en Novel Modulators of Adipocyte Physiology. Cal ressaltar que és la primera vegada que l’IISVP ha estat representat en les ponències científiques de l’American Diabetis Association (ADA).

La ponència va ser enfocada al treball que el grup de recerca està duent a terme en el paper fisiopatològic del glucogen en el teixit adipós en el context de la obesitat i la resistència a la insulina en humans. El treball, que combina investigació bàsica i estudis en pacients, proporciona la primera evidència del glucogen com a nova entitat patogènica en el teixit adipós dels individus obesos. L’estudi realitzat al IISPV dins del projecte finançat per el Plan Nacional de I+D+i (MINNECO) i liderat per la Dra. Fernández-Veledo identifica per primera vegada al glucògen com a senyal inflamatòria que subjau en la patogènesis de l’obesitat i la resistència a la insulina.

INFORMACIO IMPORTANT