L’IISPV i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya han signat un protocol en l’àmbit de la recerca biomèdica, sanitària i medicina legal

Aquest protocol estableix la forma en que es duran a terme les tasques de recerca i docència de l’IMLC en col·laboració amb l’IISPV.

L’Intitut de Medicina Legal de Catalunya i l’IISPV han considerat de mutu interès establir la col·laboració i cercar sinèrgies per a participar en la recerca en salut pública de qualitat a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i contribuir a la modernització i competitivitat de les empreses d’aquest sector mitjançant la recerca, desenvolupament i aplicació de noves tecnologies, la transferència de tecnologia i la formació en noves tècniques així com la incorporació d’innovacions en tots els àmbits (tecnològics, de serveis, de gestió, etc.) relacionats.

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments