Journal Citation Reports (JCR 2016): Quines són les revistes catalanes d’alt impacte científic?

Quina capacitat té el nostre sistema científic i editorial per publicar revistes d'alt impacte científic?
L'empresa multinacional Thomson Reuters ha presentat la versió 2016 (dades 2015) del Journal Citation Reports (JCR), un dels índexs de revistes amb més prestigi d'arreu del món.

Més informació

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona