Informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes 2014.

L’ACUP publica, per tercer any consecutiu, aquest informe que és un instrument per mesurar, analitzar i interpretar els resultats de les inversions i les accions de les universitats públiques catalanes, i per decidir estratègies de futur envers l’activitat de la recerca i la innovació del sistema universitari català. L’informe, escrit en català, castellà, i anglès, és una mostra de transparència i de rendició de comptes de les universitats membres de l’ACUP, ja que són institucions públiques. Es divideix en tres grans capítols: recursos econòmics per a la recerca i la innovació (analitza el finançament públic de la recerca i el sistema català en el context europeu); la producció científica (analitza les publicacions, la qualitat i l’eficiència de la producció científica) i la innovació i la cooperació universitat-empresa (analitza les patents i llicències, les empreses de base tecnològica, les càtedres i els parcs científics i tecnològics). També inclou un monogràfic sobre la col·laboració universitat-empresa per a la transferència de coneixement on es descriuen casos concrets de les diverses universitats, un capítol de conclusions i un annex amb els recursos humans per a la recerca. 
Desembre 2014, 100 p. Codi SUR: e- 1331000383.

Descarrega’l

INFORMACIO IMPORTANT