II Edició del Curs de redacció d’articles de recerca en anglès

La construcció de frases

La construcció de frases

Redacció d’articles de recerca en anglès
Writing Research Articles in English

Docent: John Bates, coordinador del Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili.

Presentació:
Avui en dia els investigadors de qualsevol especialitat científica sovint han d’escriure en anglès si volen superar els àmbits més locals i difondre els resultats de la seva recerca. Amb aquest curs es pretén donar suport als investigadors, dotant-los de recursos perquè puguin ser més autònoms i més autocrítics a l’hora de redactar els seus articles en llengua anglesa.
 

Continguts:

  1. Breu resum de l’evolució històrica de l’article científic
  2. L’organització d’un article de recerca: el contingut i els apartats segons el format estàndard (IMRAD)
  3. El procés de peer review
  4. Les errades gramaticals i semàntiques més usuals dels catalanoparlants i castellanoparlants
  5. Els aspectes estilístics per a una redacció clara:

&bull

INFORMACIO IMPORTANT