Identifiquen el paper de la proteïna survivina en l’expansió patològica del teixit adipós

INFORMACIO IMPORTANT