El programa ‘Indústria del Coneixement’ del Govern vol afavorir el desenvolupament de noves empreses de base científica

INFORMACIO IMPORTANT

Inscriu-te
Afeqir a la teva agenda