El Grup de recerca SEPSIS & Infecció Respiratòria Greu de l’IISPV, liderat pel Dr. Alejandro Rodríguez ha publicat a la reivsta de 1Q Clinical Infectious Diseases

IISPV, liderat pel Dr. Alejandro Rodríguez, ha publicat l&rsquo

IISPV, liderat pel Dr. Alejandro Rodríguez, ha publicat l&rsquo

Infecció Respiratòria Greu de l&rsquo

A Phase 3 Randomized Double-Blind Comparison of Ceftobiprole Medocaril Versus Ceftazidime Plus Linezolid for the Treatment of Hospital-Acquired Pneumonia&rdquo

INFORMACIO IMPORTANT