El grup de Recerca Biologia molecular de l’uroteli sà i patològic IISPV del Dr. García-España ha entrat a formar part de la xarxa temàtica d’excel·lència “H2BioCatO2 complexes metàl·lics biomimètics”

El Grup del Dr. García España, és un dels deu grups de recerca que pertanyen a la xarxa d'excel·lència "Complejos metálicos biomiméticos: utilización de oxígeno, hidrógeno y dióxido de carbono (H2BioCatO2)" del programa estatal de foment a la recerca científica i tècnica del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

La xarxa "H2BioCatO2 complexes metàl·lics biomimètics sorgeix com una xarxa per l'estudi de l'aplicabilitat de complexes metàl·lics en àmbits estratègics a nivell europeu i mundial.

Els grups de recerca que hi formen part pertanyen a universitats, instituts de recerca estan enquadrats en la Universidad de Cádiz, Universidad del País Vasco-EHU, Universidad de Santiago de Compostela, Universitat de Valencia, Universitat de Girona, Universitat Jaume I, Institut Català d'Investigació Química i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili.

Més informació sobre la Xarxa

INFORMACIO IMPORTANT