El Fondo de Investigación Sanitaria finançarà 8 projectes de recerca de l’IISPV

Els projectes que rebran el finançament FIS, són els següents:

− Els enllaços metabolicos i molecular que promoure l’associació entre l’obesitat i esteaotsis es refereixen a la respouesta oxidatiu i infamatoria i modular utilitzant polifenols natural: involucrats epigenètic mecanismes
− Anàlisi dels efectes de la gastrectomia lineal Laparoscòpica, amb i sense difícil preservació, en la fisiologia gàstric i metabòliques resposta: estudi aleatori
− Estudi dels marcadors de teixit adipós marró i dels mecanismes de la seva diferenciació a partir de cèl·lules mare mesenquimals del teixit adipós blanc subcutani humà
− Estudi de tweak/cd163 como possibles biomarcadors de diabetis tipus 2 (dt2) en la cohort diabetis. Aspectes moleculars locals en el teixit adipós
− Anàlisis de la seguritat clínica en el pacient crític mesurat en temps real: estudi de la viabilitat i utilitat assistencial
− La fatty acid binding protein adipocitaria( fabp4) modula l’estrès del reticle endoplàsmic i altres mecanismes de resistència a l’insulina induïts per àcids grassos
− Paraoxonasas en la malaltia arterial perifèrica. Avaluació de la seva influencia en la resposta al tractament amb antiagregants plaquetares
− Desenvolupament de metodologies automatitzades per establir patrones de resposta immune mitjançant la quantificació de marcadors immunohistoquímics en càncer de mama

L’evolució del percentatge de projectes concedits sobre projectes sol·licitats ha augmentat respecte als exercicis anteriors, fet que indica que l’IISPV cada any presenta sol·licituds de més qualitat i es situa en la mitjana de concessions de l’estat.

INFORMACIO IMPORTANT

Altres esdeveniments

Altres esdeveniments

Conferències, Innovació, Jornada

Scaleup Talk amb Emma Gassol d'AdBio Partners

Cursos, Innovació

d-HEALTH Barcelona