Demostrat que l’obesitat altera el perfil immunofenotípic i les característiques funcionals de cèl·lules mare mesenquimals de teixit adipós pel Grup DIAMET de l’IISPV

El teixit adipós és una font important de cèl·lules mare mesenquimals (MSC), que posseeixen una varietat de propietats que les fan candidates ideals per a la regeneració de teixits i teràpia cel·lular. Durant l'obesitat en el teixit adipós hi ha hipòxia (dèficit d'oxigen) i això pot tenir efectes perjudicials en les cèl·lules mare humanes derivades de teixit adipós amb possibles conseqüències que es traslladen als adipòcits madurs. En aquest estudi hem explorat com és el perfil immunofenotípic (marcadors de superfície cel·lular) de cèl·lules mare de teixit adipós d'individus prims i obesos, i com l'obesitat pot alterar a les cèl·lules mare.

En aquest context, hem demostrat que les cèl·lules mare derivades de teixit adipós aïllades de pacients obesos tenen un patró alterat d'expressió de marcadors de superfície cel·lular i quan aquestes cèl·lules mare són diferenciades in vitro a adipòcits madurs aquest patró alterat es manté. Hem observat també que les cèl·lules mare de teixit adipós d'individus obesos presenten diferències en la proliferació, la migració, i la capacitat de diferenciació, correlacionat amb alteracions en l'expressió de marcadors de superfície cel·lular. Sorprenentment, la plasticitat alterada observada en cèl·lules mare aïllades de pacients obesos es manté en l'absència d'hipòxia, el que suggereix que aquestes cèl·lules podrien estar condicionades per l'obesitat.

La revista Stem Cells Translation Medicine té un factor d'impacte de 5,709 i és la tercera revista en la seva àrea (ISI Journal Citation Reports© Ranking: 2014: 3/21 (CELL & TISSUE ENGINEERING).

[1] CIBERDEM: Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas de l'Instituto de Salud Carlos III.

[2] Cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Grup DIAMET PubMed

INFORMACIO IMPORTANT